Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rejowcu Fabrycznym Środowiskowy Dom Samopomocy w Rejowcu Fabrycznym

Barwy Smaku

Utworzono dnia 13.07.2016
Czcionka:

W dniu 13.07.2016 roku rozpoczął się pierwszy z trzech warsztatów kulinarnych w ramach realizowanego projektu pod nazwą „Barwy Smaku” przez Fundację Rozwoju Rejowca Fabrycznego. Projekt na celu prowadzenie działań ukierunkowanych na aktywizację i integrację społeczną osób zagrożonych wykluczaniem społecznym uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Rejowcu Fabrycznym. Podczas realizacji zadania prowadzone będą działania w zakresie reintegracji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi. Projekt pod nazwą „Barwy Smaku” zakłada realizację dwóch działań: Pierwsze działanie polega na organizacji i przeprowadzeniu cyklu trzech warsztatów kulinarnych dla 55 osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych. Pięciogodzinne zajęcia kulinarne obejmują naukę podstaw zdrowego odżywiania, przygotowania posiłków, obsługi sprzętu AGD, nakrywania do stołu, podstaw Savoir-vivre przy stole oraz prezentację potraw. Gospodarzem spotkań jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Rejowcu Fabrycznym. Działanie drugie zakłada zorganizowanie pleneru malarskiego dla 55 osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych z terenu powiatu chełmskiego i krasnostawskiego, będących uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Rejowcu Fabrycznym. Planowany program warsztatów obejmuje:

 • plenerowe warsztaty malarskie,
 • piknik integracyjny,
 • poplenerową wystawę prac malarskich.

Kolejne warsztat kulinarne zaplanowane są na miesiąc wrzesień i listopad, natomiast plener malarski zostanie zorganizowany w miesiącu wrześniu 2016 roku.

Zadanie ma na celu:

 • międzypokoleniową integrację osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych;
 • zredukowanie poczucia niższości i odosobnienia osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych;
 • przełamywanie barier mentalnych, zapobieganie pogłębianiu się bezradności i braku samodzielności;
 • kompensowanie braków i niepowodzeń doznawanych w innych dziedzinach życia i zaspokajanie potrzeby samodzielności i samorealizacji;
 • promowanie zdrowego odżywiania;
 • kształtowanie praktycznych umiejętności kulinarnych niezbędnych w codziennym życiu;
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i kompetencji społecznych;
 • rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy;
 • włączenie do aktywnego życia w społeczeństwie;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości i poprawę samopoczucia;
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji ze względu chorobę, sprawność fizyczną i umysłową, wiek;
 • kształtowanie zainteresowań i gustów estetycznych;
 • rozwijanie zdolności manualnych i percepcyjnych oraz umiejętności malarskich;
 • umożliwienie doświadczeń artystycznych i społecznych przydatnych do reinterpretacji sensu i celu życia;
 • rozbudzanie kreatywnej postawy wobec siebie i świata;
 • zaspokojenie potrzeb: akceptacji, współuczestniczenia, bycia rozumianym i docenianym.

 Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Barwy Smaku” zostało dofinansowane przez Województwo Lubelskie.

galeria

Utworzono dnia 13.07.2016, 14:26

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny